Polityka prywatności Elab Elab Education Laboratory („Elab”) z dnia 12.10.2022 wraz ze zmianami z dnia 28.12.2022 https://elabedu.eu i  https://studiazagranica.study (“Strona”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Elab. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Elab Education Laboratory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000696577, NIP 7010719386, Nr Regon 36843741800000.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo do:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

W zależności od podjętych przez ciebie czynności na Stronie możesz udostępniać Nam swoje poniższe dane osobowe, czyli informacje lub elementy informacji, które mogłyby umożliwić Twoją identyfikację, takie jak:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu, kraj i adres zamieszkania),
 • dane konta internetowego  (np. nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe lub identyfikator konta w mediach społecznościowych),
 • Data i miejsce urodzenia,
 • informacje techniczne (np. nazwa użytkownika, adres IP, strefa czasowa, przeglądarki i dane dotyczące urządzeń), 
 • informacje zebrane za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych, plików log, web beacons, danych z pliku dziennika serwera i innych technologii, 
 • danych dotyczących wykorzystania aplikacji i danych dotyczących lokalizacji,
 • preferencje (np. nawyki zakupowe, preferowane kursy edukacyjne),
 • Ponadto podczas zakupu, bądź jego próby przez Naszą Stronę udostępniasz Nam dobrowolnie poniższe informacji: imię, nazwisko, dane kontaktowe (tj. adres, adres email, telefon, obywatelstwo, adres do rozliczeń, a także, o ile wymagane, dane logowania do konta na Stronie, (tj. nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe lub dane ID konta w portalu społecznościowym), data i miejsce urodzenia, dane techniczne (tj. nazwa użytkownika, adres IP, typ użytej przeglądarki, dane urządzenia, dane płatności (tj. numer karty debetowej/kredytowej, dane płatnika google pay, apple pay, revolut pay), preferencje (tj. preferencje zakupowe, preferowane kursy), a także inne informacje agregowane przez Stronę za pośrednictwem cookies, pixel tags, logów serwera i innych technologii. 

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od

podejmowanych przez Ciebie działań.

 1. Złożenie zamówienia w Elab:
  1. W jakim celu? – realizacja Twojego zamówienia, sprawdzenia zamówienia pod kątem oceny możliwości potencjalnego ryzyka lub nadużycia finansowe
  1. Na jakiej podstawie?
   1. umowa o świadczenie usług lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
   1. obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  1. Jak długo?
   1. przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy
   1. do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością, 
   1. ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji).
  1. Co się stanie, jeśli nie podasz danych? – nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia
 2. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)
  1. W jakim celu? – obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
  1. Na jakiej podstawie?
   1. umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną 
   1. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
  1. Jak długo?
   1. przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*
   1. do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji – lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
   1. ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
  1. Co się stanie, jeśli nie podasz danych? – nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 • Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych
  • W jakim celu? – marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
  • Na jakiej podstawie? – nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Jak długo? – do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*
  • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? – nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 • Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych
  • W jakim celu? – analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po Stronie Elab, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
  • Na jakiej podstawie? – nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Jak długo? – do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*
  • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? – nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Strony w pracach nad jego rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 • Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)
  • W jakim celu? – wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych
  • Na jakiej podstawie? – Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • Jak długo?:
   • do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. 
   • ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
  • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? – nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych
 • Subskrypcja newslettera
  • W jakim celu? – wysyłanie newslettera
  • Na jakiej podstawie? – umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Jak długo?:
   • do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera
   • ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie  lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
  • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? – nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Elab i naszych usług
 • Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Stroną lub naszymi usługami
  • W jakim celu? – ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
  • Na jakiej podstawie? – nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Jak długo? – do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
  • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? – brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

PROFILOWANIE

W ramach Strony dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

REKLAMY SPERSONALIZOWANE

Jeśli personalizacja reklam jest włączona, Strona za pośrednictwem Google użyje Twoich informacji, aby Twoje reklamy były dla Ciebie bardziej przydatne. Jeśli personalizacja reklam jest wyłączona, ani Strona ani Google nie będzie gromadzić ani wykorzystywać Twoich informacji do tworzenia profilu reklam lub personalizowania reklam wyświetlanych przez Google. Nadal będziesz widzieć reklamy, ale mogą nie być tak przydatne. Reklamy mogą nadal być oparte na temacie witryny lub aplikacji, którą przeglądasz, aktualnych wyszukiwanych hasłach lub ogólnej lokalizacji, ale nie na Twoich zainteresowaniach, historii wyszukiwania lub historii przeglądania. Twoje dane mogą być nadal wykorzystywane do innych celów wymienionych powyżej, takich jak pomiar skuteczności reklamy oraz ochrona przed oszustwami i nadużyciami (więcej: https://policies.google.com/technologies/partner-sites).

REKLAMY BEHAWIORALNA

Jak opisano powyżej, wykorzystujemy Twoje Dane osobowe, aby dostarczyć ci ukierunkowaną reklamę lub komunikację marketingową, która według Nas, może być dla Ciebie interesujące. 

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak działają te reklamy możesz odwiedzić stronę:

Network Advertising Initiative’s (“NAI”) http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Możesz z nich zrezygnować np. poprzez użycie poniższych linków do opcji opt-out w popularnych serwisach:

FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE – https://www.google.com/settings/ads/anonymous

BING – https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Ponadto możesz zrezygnować z niektórych z tych usług, odwiedzając stronę Digital Advertising Alliance:  http://optout.aboutads.info/.

NIE ŚLEDZIĆ

Należy pamiętać, że nie zbieramy i przetwarzamy Twoich danych osobowych jeżeli na naszej Stronie widzimy wskaźnik „Nie śledź” z Twojej przeglądarki.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Strony prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Stronie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca na Stronie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Strony oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi

przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES I INNE NARZĘDZIA DO OBSERWACJI ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKA

Nasza Strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Na tej Stronie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych;
 • marketingowych;

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących

podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie

ważności:

 1. nazwa pliku cookie: wp_learn_press_session
  1. Okres ważności: 2 dni
  1. Funkcja: aby umożliwić osobom, które kupiły kursy, dostęp do swoich kursów
 2. nazwa pliku cookie: wordpress_lp_guest
  1. Okres ważności: 1 godz.
  1. Funkcja: wykrywa błędy na stronie i udostępnia informacje programistom
 3. nazwa pliku cookie: wp-wpml_current_language
  1. Okres ważności: 1 dzień
  1. Funkcja: wykrywa i przechowuje język
 4. nazwa pliku cookie: cookielawinfo-checkbox-necessary
  1. Okres ważności: 1 rok
  1. Funkcja: zapisuje zgodę użytkownika na pliki cookies w kategorii „Niezbędne”
 5. nazwa pliku cookie: cookielawinfo-checkbox-analytics
  1. Okres ważności: 1 rok
  1. Funkcja: zapisuje zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii „Analityka”
 6. nazwa pliku cookie: elementor
  1. Okres ważności: ciągle
  1. Funkcja:  Umożliwia właścicielowi strony internetowej wprowadzenie lub zmianę treści strony internetowej w czasie rzeczywistym
 7. nazwa pliku cookie: _fbp
  1. Okres ważności: 3 miesiące
  1. Funkcja: Po udzieleniu zgody, przechowuje i śledzi wizyty na stronach internetowych
 8. nazwa pliku cookie: _ga
  1. Okres ważności: 2 lata
  1. Funkcja: Po udzieleniu zgody, przechowywane i zlicza odsłony strony
 9. nazwa pliku cookie: _gat
  1. Okres ważności: 1 minuta
  1. Funkcja: Po udzieleniu zgody, odczytuje i filtruje prośby botów
 10. nazwa pliku cookie: _gcl_au
  1. Okres ważności: ciągle
  1. Funkcja: Po udzieleniu zgody, przechowuje i śledzi konwersje
 11. nazwa pliku cookie: _gid
  1. Okres ważności: 1 day
  1. Funkcja: Po udzieleniu zgody, przechowuje i liczy odsłony

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. 

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

Ponadto nasza Strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje również  “Log files”  do śledzenia działań na Naszej Stronie i gromadzi dane, w tym adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające/wycofujące oraz znaczniki daty/czasu, a także wykorzystuje „Web beacons”, „tagi” i „piksele” oraz pliki elektroniczne, w celu rejestrowania informacji o sposobie przeglądania Strony.

PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Udostępniamy Twoje Dane osobowe osobom trzecim, które pomagają nam w ich przetwarzaniu oraz wspierają Nas w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak opisano powyżej.  Na przykład, używamy Shopify do obsługi naszego sklepu internetowego – więcej informacji o tym, jak Shopify wykorzystuje Twoje Dane osobowe, można znaleźć tutaj: https://www.shopify.com/legal/privacy.  Korzystamy również z Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają ze Strony – więcej informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje Twoje Dane osobowe, można znaleźć tutaj: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.  Można również zrezygnować z Google Analytics tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

 • Elab Education Laboratory S.R.L. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Rzymie, Włochy pod adresem Via Cassiodoro 19, CAP 00193 Roma, wpisaną do włoskiego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Camera di Commercio di Roma (Izbę Handlową w Rzymie), pod numerem REA RM-1548251, posiadającą numer identyfikacji podatkowej VAT 14819751000, , za Company Register Report (raportem z rejestru przedsiębiorców) Camera di Commercio di Roma (Izbę Handlową w Rzymie);
 • Fundacja Elab Education Laboratory z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68, 02-014 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000523875, której nadano numer NIP: 7010439209, oraz numer REGON: 147425760;
 • Sewe Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, 00-­807 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS  0000674249, NIP  5272805298, Nr Regon  367087732;
 • Shopify International Limited, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Irlandii pod numerem rejestracyjnym 560279, z siedzibą pod adresem 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia, numer VAT IE 3347697KH;
 • Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do uprawnionych podmiotów i organów, a także następujących kategorii podmiotów: podmioty świadczące usługi hostingowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty świadczące usługi analityczne, podmioty świadczące inne usługi niezbędne do świadczenia przez Elab usług:
 • Działanie: każde działanie w związku ze Stroną
  • Odbiorcy Danych: hostingodawca podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT, osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
  • Przekazanie danych poza Unię Europejską: tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria, Kanada **
 • Działanie: przebywanie na  Stronie z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych
  • Odbiorcy Danych: podmiot zapewniający usługi marketingowe
  • Przekazanie danych poza Unię Europejską: tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria, Kanada **
 • Działanie: przebywanie na Stronie z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych
  • Odbiorcy Danych: podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie
  • Przekazanie danych poza Unię Europejską: tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria, Kanada **
 • Działanie: złożenie zamówienia przez Stronę
  • Odbiorcy Danych: dostawca płatności, dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe), dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej), biuro rachunkowe
  • Przekazanie danych poza Unię Europejską: nie występuje
 • Działanie: zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych
  • Odbiorcy Danych: podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych
  • Przekazanie danych poza Unię Europejską: tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria, Kanada **
 • Działanie: skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Stroną przez portale społecznościowe
  • Odbiorcy Danych: portale społecznościowe
  • Przekazanie danych poza Unię Europejską: tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria, Kanada **
 • Działanie: nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania)
  • Odbiorcy Danych: dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)
  • Przekazanie danych poza Unię Europejską: nie występuje

Ponadto, możemy również udostępniać Twoje Dane osobowe w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w odpowiedzi na wezwanie Sądowe, w wykonaniu nakazu przeszukania lub innych zgodnych z prawem żądań informacji, które otrzymujemy, lub w celu innej ochrony Naszych praw.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

 • zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO
 • decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 czerwca 2021 roku, na mocy rozporządzenia (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Zjednoczonym Królestwie
 • decyzja Komisji Europejskiej 2000/518/WE w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii
 • decyzja Komisji Europejskiej 2002/2/WE w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych
 • decyzja wykonawcza Komisji 2013/65/UE w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Nowej Zelandii

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Strona nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia.

ZMIANY

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności w celu odzwierciedlenia, na przykład, zmian w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

KONTAKT Z NAMI

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, w razie pytań lub chęci złożenia skargi, prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@elab.edu.pl lub listownie, korzystając z danych podanych poniżej:

Elab Education Laboratory sp. z o.o. sp. k., ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa, Polska