Korzystaliśmy z pomocy ELAB w tym roku w związku z aplikowaniem córki na uczelnie wyższe w
Holandii. Od samego początku oceniam pomoc w tym zakresie jako bardzo profesjonalną,
indywidualną, dostosowaną do potrzeb klienta. Choć cena usługi jest wysoka, to pakiet usług jaki jest
oferowany w zamian, jest naprawdę ogromny, a przekazana wiedza nie do zdobycia samodzielnie w
internecie. Polecam ELAB w 100% i bardzo dziękuję Panu Krzysztofowi – doceniam profesjonalizm,
zaangażowanie i wysoką kulturę osobistą.
Po tym doświadczeniu, mogę jedynie powiedzieć, że im szybciej ktoś się decyduje na współpracę z
ELAB, tym więcej skorzysta. Najlepiej to zrobić, gdy dziecko jest w 3 klasie liceum (i to na początku) –
ELAB pomaga nie tylko w procesie aplikacji, ale w ramach usługi realizuje testy psychologiczne, które
wykażą zdolności i predyspozycje dziecka, zasugerują drogi kształcenia i zawody, w których będzie
się najlepiej realizować. Na tej podstawie (oraz oczywiście po rozmowie z kandydatem), ELAB
pomaga w doborze uczelni i kierunków. Im szybciej licealista dokona tego wyboru, tym więcej będzie
mieć czasu, by się odpowiednio przygotować, bo wymogi uczelni są różne.

Marta M