Egzamin TOEFL -czym jest TOEFL?

Egzamin TOEFL, czyli Test Of English as a Foreign Language, to ustandaryzowany test, do którego przystępuje rocznie ponad 2,3 miliona osób i który jest akceptowany jako dowód znajomości języka w 130 krajach oraz przez ponad 10,000 szkół wyższych i uniwersytetów na całym świecie. 

Egzamin TOEFL ma 4000 ośrodków egzaminacyjnych w 165 krajach i jest preferowanym certyfikatem językowym przez uniwersytety w Stanach Zjednoczonych, gdyż sprawdza on amerykański angielski, podczas gdy równie popularny egzamin IELTS sprawdza brytyjski angielski. Wyniki TOEFL są ważne przez dwa lata i możesz przystępować do egzaminu tak często, jak potrzebujesz. Nie ma ograniczeń co do liczby podejść w ciągu roku, aczkolwiek minimalny okres przerwy między testami wynosi trzy dni. 

Egzamin TOEFL -Egzamin TOEFL i jego wersje:

Obecnie wyróżniamy 3 wersje egzaminu TOEFL:

TOEFL iBT – to internetowy test językowy, do którego przystępuje 97% wszystkich kandydatów.  Test składa się z czterech części: mówienie, czytanie, pisanie oraz słuchanie i kosztuje od $160 do $240.

TOEFL PBT – to papierowa wersja testu, która nie obejmuje części ustnej. Do egzaminu TOEFL PBT przystępują zazwyczaj kandydaci, którzy nie posiadają dostępu do Internetu. Egzamin PBT jest wycofywany i tylko 3% kandydatów decyduje się na skorzystanie z papierowej wersji TOEFL, której ukończenie zajmuje 2,5 godziny. Format PBT nie jest identyczny z formatem iBT.  Składa się on również z czterech części, ale obejmują one 140 pytań oraz esej i są oceniane zupełnie inaczej. Dlatego możesz znaleźć uniwersytety, które wyróżniają dwa zestawy wyników w swoich sekcjach dotyczących wymagań językowych, w zależności od wersji egzaminu TOEFL. Koszt tego egzaminu wynosi około $160.

TOEFL Exam Junior – jest przeznaczony dla dzieci szkół gimnazjalnych, które ukończyły 11 lat. 

TOEFL CBT – test komputerowy, który został wycofany w 2006 roku i zastąpiony przez TOEFL iBT.

Egzamin TOEFL -Porównanie egzaminu TOEFL i IELTS

IELTS Level TOEFL iBT TOEFL PBT
9 C2 118-120 667-677
8.5 C2 115-117 657-663
8 C1 110-114 637-653
7.5 C1 102-109 610-633
7 C1 94-101 587-607

Często mówi się, że egzamin TOEFL jest trudniejszy niż IELTS, ale oba testy sprawdzają te same kompetencje w czterech różnych obszarach językowych, a mianowicie w czytaniu, mówieniu, słuchaniu i pisaniu. 

Uniwersytety ustalają własne wymagania wobec wyników egzaminu TOEFL. Uczelnie  Ivy League oczekują, że kandydaci uzyskają wynik 100-110 w TOEFL iBT oraz około 630 w PBT. Większość uniwersytetów spoza Ivy League oczekuje 100 w TOEFL iBT oraz 520 – 600 w PBT.

Egzamin TOEFL -Jak zorganizowany jest egzamin TOEFL iBT?

Część egzaminu Czas Liczba pytań/zadań
Słuchanie 41- 57 min 28 – 39 pytań
Czytanie 54 -72 min 30 – 40 pytań
Mówienie 17 min 4 zadania
Pisanie 50 min 2 zadania

W dniu egzaminu powinno się zarezerwować na niego 3,5 godziny, aby dać sobie czas na rejestrację i przeznaczyć 10 minut na przerwę. W trakcie egzaminu TOEFL iBT można robić notatki. Każda część jest punktowana od 1 do 30, więc maksymalna ilość punktów, jaką można zdobyć to 120.

Egzamin TOEFL -Słuchanie TOEFL iBT - czego się spodziewać?

Podczas egzaminu TOEFL zauważysz, że mówca będzie mówić wolniej niż w mowie codziennej. Możesz usłyszeć akcent australijski, amerykański lub brytyjski. Sekcja odsłuchowa będzie zawierać:

 • 3-4 wykłady o długości 3-5 minut każdy, po których nastąpi sześć pytań do każdego wykładu
 • 2-3 rozmowy z dwoma prelegentami, trwające około trzech minut każda, po których następuje pięć pytań do każdej rozmowy.

Pytania zostały zaprojektowane tak, aby sprawdzić rozumienie, takich zagadnień jak:

 • SENS. Wyrażany poprzez główne punkty lub idee.
 • SZCZEGÓŁ. Konkretne fakty.
 • FUNKCJA I RETORYKA. Stwierdzenia, które są ukryte w innej formie: na przykład „W tym pokoju jest bardzo gorąco”, co jest innym sposobem powiedzenia „Czy otworzymy okno?”
 • NASTAWIENIE. Jak się czują ludzie.
 • ORGANIZACJA. Tego typu pytania często odnoszą się do osi czasu: wtedy, przed, w trakcie, teraz itd.
 • WNIOSKOWANIE. Sprawdzenie, czy rozumiesz coś, co zostało zasugerowane, ale nie zostało powiedziane.
 • TREŚĆ ŁĄCZĄCA. Te pytania poproszą Cię o przewidzenie, co może się wydarzyć, biorąc pod uwagę to, co Ci powiedziano; lub poprosić o wypełnienie wykresu lub tabeli, używając tego, co zostało powiedziane.

Najważniejsze wskazówki dotyczące egzaminu TOEFL iBT –  Słuchanie

 • Rób notatki. Każde nagranie można usłyszeć tylko raz, a jeśli zostaniesz poproszony o szczegół, Twoje notatki mogą być bezcenne.
 • Możesz zwiększyć głośność nagrań audio, zrób to od razu, na początku testu.
 • Pamiętaj, że nie możesz przewijać pytań do przodu i do tyłu.
 • Nie rozpraszaj się, gdy usłyszysz akcent, którego nie znasz.
 • Musisz spróbować odpowiedzieć na każde pytanie w 35 sekund.
 • Ton głosu każdego mówcy da Ci wgląd w ich nastawienie.
 • Posłuchaj głównej idei, a jeśli natkniesz się na dziwne słowo lub termin, którego nie rozumiesz, skoncentruj się na ogólnym przekazie – na sednie.

Egzamin TOEFL -Czytanie na TOEFL iBT - czego się spodziewać?

 • Sekcja czytanie składa się z 3-4 tekstów, które mają około 700 słów. Trzeba odpowiedzieć na 10 lub więcej pytań dotyczących każdego fragmentu. Może się okazać, że dołączono słowniczek zawierający definicje słów technicznych, ale te fragmenty nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Zostały zaczerpnięte z ogólnych wprowadzeń, które można znaleźć w podręcznikach uniwersyteckich od różnych przedmiotów. Każdy fragment będzie zawierał albo pytanie z podsumowaniem prozy, albo będzie wymagał wypełnienia tabeli – ale nie obu. Co więcej, możesz otrzymać fragmenty z:
  • Antropologii, ekonomii, psychologii, urbanistyki i socjologii
  • Astronomii, geologii, chemii, biologii, fizyki, inżynierii
  • Historii, tematyki rządowej, geografii
  • Sztuki, literatury, dramatu i architektury.

  Celem tej części egzaminu TOEFL jest określenie, czy jesteś w stanie zrozumieć materiały do ​​czytania na studiach licencjackich oraz odpowiedzieć na pytania i wyciągnąć wnioski na podstawie tego, co przeczytałeś.

  Czytanie TOEFL zawiera sześć głównych typów pytań:

  • Pytania dotyczące faktycznych informacji lub negatywne pytania dotyczące informacji faktycznych. Te ostatnie są poprzedzone słowem EXCEPT lub NOT, które są pisane wielkimi literami.
  • Wnioskowanie i retoryka. Pytania te często zawierają słowa „wnioskowane”, „przyjęte” lub „dorozumiane”. W rezultacie zostaniesz ostrzeżony, że pytanie nie dotyczy stwierdzonego faktu, ale czegoś, co jest sugerowane. Na przykład możesz zostać zapytany, dlaczego ktoś wybrał lub wykorzystał określoną informację lub czy reakcja jest uzasadniona.
  • Pytania ze słownictwa, zwykle podkreślane pytaniem o termin lub słowo „co oznacza” lub „jest najbliższy w znaczeniu…”.
  • Uproszczenie zdania. Otrzymasz szereg możliwych odpowiedzi i zostaniesz poproszony o znalezienie zdania, które zawiera wszystkie przeczytane fakty w prostszej formie i nie zmienia znaczenia oryginału.
  • Wstaw tekst. Te pytania odnoszą się do uzupełnienia luk znajdujących się w tekście. Musisz dokładnie wybrać, gdzie ma trafić tekst, który chcesz wstawić. Każdy fragment ma jedno pytanie tekstowe. Możesz wypróbować różne miejsca przed podjęciem ostatecznej decyzji. Kliknij tekst i przeczytaj go ponownie, aby sprawdzić, czy pasuje do danej pozycji.
  • Podsumowanie tekstu. Musisz poszukać w tekście najważniejszych faktów lub pomysłów i wybrać trzy z sześciu możliwych opcji, które otrzymasz. Jeśli poprawnie wykonasz wszystkie trzy, otrzymasz 2 punkty. Jeśli trafisz poprawnie, otrzymasz 1 punkt. Jeśli uzyskasz tylko jedną dobrą ocenę, nie otrzymasz żadnych punktów. Przeciągnij i upuść swoje odpowiedzi.

Egzamin TOEFL -Najważniejsze wskazówki dotyczące egzaminu TOEFL iBT - czytanie

 • Upewnij się, że czytasz z jak największym zrozumieniem. Przyzwyczaj się do zagłębiania się w gazety i czasopisma naukowe i podsumowywania tego, co czytasz.
 • Poświęć trochę czasu na przeczytanie każdego pytania co najmniej dwa razy.
 • Wyznaczaj sobie tempo. Nie spędzaj zbyt wiele czasu na jednym pytaniu, a miej świadomość potrzeby stałej prędkości.
 • Zacznij od prostych pytań, takich jak „zgodnie z ust. 3” lub „wiersz 17”, ponieważ oznacza to, że zaoszczędzisz czas, ponieważ dokładnie wiesz, gdzie szukać odpowiedzi.
 • Przeskanuj wzrokiem tekst, aby uzyskać ogólny pogląd o jego tematyce, zanim przeczytasz go bardziej szczegółowo.
 • Poszerz swoje słownictwo i prowadź zeszyt.
 • Zwróć uwagę na słowa łączące, takie jak „jednak”, „dlatego”, „chociaż”, ponieważ są one drogowskazami do tego, jak rozwija się teza lub narracja.

Egzamin TOEFL -Mówienie TOEFL iBT - czego się spodziewać?

Część ustna egzaminu TOEFL składa się z czterech zadań. Przed udzieleniem odpowiedzi otrzymasz 15-30 sekund na przygotowanie i powinieneś być gotowy do rozmowy przez 45-60 sekund. Będziesz mówić do mikrofonu w swoim zestawie słuchawkowym, a Twoje odpowiedzi zostaną wysłane do oceny przez sztuczną inteligencję oraz egzaminatorów.

Pierwsze zadanie to samodzielne mówienie, podczas którego oczekuje się od Ciebie wykorzystania własnych doświadczeń i opinii. Możesz być na przykład zapytany, czy wolisz spotykać się z przyjaciółmi w domu, czy na zewnątrz? Albo dokąd zabrałbyś gości w swoim mieście, co byś im pokazał i dlaczego?

Zadania 2-4 nazywane są zintegrowanymi zadaniami mówienia, ponieważ będziesz musiał albo coś przeczytać i odpowiedzieć na pytania na ten temat, albo wysłuchasz klipu audio i zostaniesz poproszony o odpowiedź na to, co usłyszałeś. Podobnie możesz zostać poproszony o opisanie punktu widzenia, postawy lub działań mówcy itp. Możesz także zostać poproszony o przeczytanie tekstu o temacie związanym z kampusem lub kluczową koncepcją, wysłuchania rozmowy na ten temat, a następnie udzielenia odpowiedzi – lub wysłuchania część wykładu i  podsumowanie tego, co zostało powiedziane.

Jak będzie oceniane moje mówienie?

 

Egzaminatorzy zwracają uwagę na:

 • płynność
 • jasność przekazu
 • prawidłową wymowę
 • prędkość wypowiedzi
 • odpowiednią intonację
 • słowa łączące i wyrażenia spajające Twoją wypowiedź
 • logiczny wywód i postęp wypowiedzi
 • umiejętność mówienia o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości 
 • prawidłową gramatykę
 • zróżnicowane słownictwo

Najważniejsze wskazówki dotyczące egzaminu TOEFL iBT – mówienie

 

 • Nie panikuj, bo będziesz mówić zbyt szybko, powtarzając się i przerywając w połowie zdania lub nie kończąc myśli, którą próbujesz wypowiedzieć.
 • Nie ma sensu próbować pisać pełnych notatek w czasie przygotowań, który otrzymasz – po prostu zanotuj liniowy plan lub słowa kluczowe lub pomysły, których chcesz użyć.
 • Chociaż 45-60 sekund nie wydaje się długie, możesz być zaskoczony podczas przygotowań. Dobrym sposobem jest zbieranie zdjęć lub wybieranie nagłówków i próba omówienia ich w wyznaczonym czasie.
 • Mierz sobie czas. Użyj stopera. 
 • Nagrywaj siebie podczas mówienia. 
 • Zwróć szczególną uwagę na pytanie, które Ci zadano, aby nie zboczyć z tematu.
 • Ćwicz mówienie po angielsku z przyjacielem, kolegą, członkiem rodziny lub native speakerem.

Egzamin TOEFL -Pisanie TOEFL iBT - czego się spodziewać?

Ta sekcja zajmuje 50 minut i jest podzielona na dwa zadania: zintegrowane zadanie pisemne i esej.

Zintegrowane zadanie pisemne

Na tę część egzaminu TOEFL masz 20 minut. Na początku przeczytasz krótki tekst, a następnie wysłuchasz krótkiego wykładu na ten sam temat. Na koniec napiszesz od 150 do 225 słów w odpowiedzi na to, co przeczytałeś i usłyszałeś.

Masz trzy minuty na przeczytanie fragmentu i dwie minuty na część odsłuchową, którą usłyszysz tylko raz. Fragment tekstu do czytania pojawia się na ekranie wraz z pytaniem, które będzie wymagać od Ciebie podsumowania tego, co usłyszałeś i wyjaśnienia, w jaki sposób łączy się to z tym, co czytasz.

Egzaminatorzy zwracają uwagę na:

 • dokładne opracowanie tematu przewodniego, co pokazuje, że wiesz, jak wybierać i łączyć informacje
 • silne użycie języka, bez powtórzeń i niejasności
 • dobrą organizację tekstu pisanego, poprawną gramatykę i odpowiedni dobór słownictwa

Esej

Esej w egzaminie TOEFL ma na celu przedstawienie swojej opinii i doświadczeń. Będziesz mieć 30 minut na napisanie około 300 słów. Pytania można podzielić na preferencje i opinie.

Preferencje obejmują pytania takie jak:

„Wolałbyś latać czy podróżować pociągiem – dlaczego?”

„Wolałbyś być bogaty czy szczęśliwy?”

„Czy lepiej wychować się na wsi czy w dużym mieście?”

Opinie mogą zawierać pytania takie jak:

„Popierasz czy sprzeciwiasz się planom budowy schroniska dla bezdomnych obok Twojego domu?”

„Jaki jest Twój ulubiony film i dlaczego?”

„Czy życie było lepsze w przeszłości czy teraz?”

„Dlaczego tak wielu ludzi woli żebrać, a nie pracować?”

Najważniejsze wskazówki dotyczące egzaminu TOEFL iBT – pisanie

 • Upewnij się, że podajesz przykłady na poparcie swoich poglądów.
 • Zaplanuj swój tekst i sprawdź, czy jest uporządkowany logicznie, ze wstępem i zakończeniem.
 • Unikaj powtórzeń.
 • Nie pisz czegokolwiek tylko po to, by wypełnić limit słów. 
 • Przed przystąpieniem do egzaminu ćwicz pisanie krótkich esejów.
 • Naucz się parafrazować.
 • W zintegrowanym zadaniu pisemnym: pamiętaj, aby korzystać z informacji ze słuchania, a także z tekstów do czytania. Kluczowa idea fragmentu do czytania zwykle znajduje się w pierwszym akapicie, po której następują trzy punkty pomocnicze. Rób notatki podczas słuchania.
 • Kontroluj czas. 
 • Sprawdź swoją gramatykę i słownictwo.

Egzamin TOEFL -wytyczne

Wszystkie egzaminy mają swój własny, specyficzny format, egzamin TOEFL nie jest wyjątkiem, więc im szybciej zapoznasz się z układem egzaminu, tym lepiej. Wcześniejsze arkusze TOEFL są dostępne w Internecie i powinieneś ćwiczyć, przerabiając jak najwięcej z nich. Jeśli odkryjesz obszary wymagające pracy, skoncentruj się na ich poprawie. Wzbogać swoje słownictwo – czytaj artykuły, oglądaj filmy po angielsku. Rozwiązuj też wszelkie problemy gramatyczne, które napotkasz, i sprawdź, czy mieścisz się w czasie przeznaczonym na każde zadanie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące egzaminu TOEFL, skontaktuj się z Elab, a my z przyjemnością Ci pomożemy.

Powodzenia!

Krok1
 • Wprowadzenie
 • Diagnostyka
 • Mapowanie profilu aplikanta
Krok2
 • Research
 • Raport uczelni
 • Ostateczny wybór kierunków
Krok3
 • Plan procesu aplikacji
 • Program mentorski
 • Przygotowanie do egzaminów i rozmów wstępnych
Krok4
 • Skompletowanie dokumentów
 • Założenie kont na portalach aplikacyjnych
 • Złożenie aplikacji
Krok5
 • Akceptacja ofert
 • Procedury przedwyjazdowe
 • Kwestie finansowe
Ciesz sięswoimi studiami za granicą!
Wyślij nam pocztówkę!

Skontaktuj się z Elab

Zostaw kontakt do siebie a Konsultant Edukacyjny Elab skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h aby przekuć Twoje aspiracje akademickie w rzeczywistość.