GAMSAT - GAMSAT

GAMSAT, czyli Graduate Medical School Admission Test, służy do wyboru kandydatów na studia magisterskie z zakresu stomatologii, medycyny, optometrii, nauk weterynaryjnych i farmacji w Wielkiej Brytanii, Australii i Irlandii. Co roku egzamin zdaje ponad dziesięć tysięcy osób. GAMSAT ocenia ogólne umiejętności, krytyczne myślenie, umiejętności rozwiązywania problemów oraz podstawowe koncepcje naukowe stosowane w życiu codziennym. Kluczem do sukcesu jest raczej rozumowanie niż posiadanie wiedzy. Kandydaci nie muszą mieć stopnia naukowego w dziedzinie nauk ścisłych, jednakże mało prawdopodobne jest osiągnięcie dobrych wyników w teście bez solidnego zrozumienia nauk biologicznych i fizycznych.

TEST GAMSAT

GAMSAT to test, który muszą zdać uczniowie, którzy chcą studiować medycynę, farmację, nauki weterynaryjne lub optometrię w Wielkiej Brytanii, Irlandii lub Australii.

GAMSAT - Czy GAMSAT jest częścią standardowego procesu rekrutacyjnego?

Nie. 

Test nie jest częścią standardowych procesów rekrutacyjnych w tych krajach, a rejestracja odbywa się za pośrednictwem portalu ACER, a nie CAO (Irlandia) lub UCAS (Wielka Brytania).

Testy GAMSAT odbywają się dwa razy w roku, w marcu i we wrześniu, dlatego musisz upewnić się, że zorganizujesz swój harmonogram poprawnie. Na przykład, jeśli chcesz rozpocząć studia medyczne we wrześniu 2025 roku w Wielkiej Brytanii, będziesz musiał przystąpić do testu GAMSAT w marcu lub wrześniu 2024 roku, następnie złożyć swoje zgłoszenie UCAS do 15 października 2024 roku, zalogować się do ACER do 31 października, zaznaczyć pole „UK” po dodaniu swojego identyfikatora UCAS i zaznaczyć gdzie aplikujesz, aby Twoje wyniki mogły zostać przesłane do odpowiednich uniwersytetów.

Jeśli ubiegasz się o miejsce na irlandzkim uniwersytecie, upewnij się, że podczas rejestracji na GAMSAT zaznaczyłeś pole „Irlandia” i podałeś swój numer CAO.

GAMSAT - Gdzie można przystąpić do GAMSAT?

W Australii istnieje wiele centrów egzaminacyjnych. GAMSAT można również zdawać w Singapurze i Nowej Zelandii. 

W USA test można zdawać tylko w Waszyngtonie.

W Irlandii centra egzaminacyjne znajdują się w Cork, Sligo, Dublinie i Limericku. Oferują one zarówno egzaminy w marcu, jak i we wrześniu. 

W Wielkiej Brytanii marcowy egzamin GAMSAT można zdać w Londynie, Bristolu, Londonderry, Leeds i Liverpoolu. Wrześniowe centra egzaminacyjne w Wielkiej Brytanii to: Birmingham, Cardiff, Edynburg, Liverpool, Londyn, Norwich, Plymouth, Sheffield i Sunderland

Jeśli nie ma centrum egzaminacyjnego GAMSAT w odległości trzech godzin od Twojego miejsca zamieszkania lub w Twoim kraju, istnieje możliwość zgłoszenia się na zdalne przystąpienie do egzaminu pod nadzorem. Musisz to zrobić do 30 stycznia, a aby Twoje zgłoszenie zostało rozpatrzone, musisz dostarczyć dowód potwierdzający adres zamieszkania.

GAMSAT - Które uniwersytety w Europie i Wielkiej Brytanii oferują programy studiów magisterskich (Graduate Entry) przy użyciu testu GAMSAT?

UK:

 • Nottingham University
 • Plymouth University
 • Exeter University
 • Swansea University
 • St George’s,
 • London
 • St Andrews University
 • Dundee University
 • Highlands and Islands University
 • Liverpool University
 • Keele University
 • Cardiff University

Irlandia::

 • Royal College of Surgeons
 • Limerick University

Polska

 • Uniwersytet Jagielloński 
 • Uniwersytet w Poznaniu 

Dodatkowo, możesz ubiegać się o programy studiów magisterskich z zakresu medycyny na 11 uniwersytetach w Australii.

GAMSAT - zawartość testu

Test GAMSAT składa się z trzech części: 

 1. Rozumowanie w humanistyce i naukach społecznych: 62 pytania/100 minut 
 2. Komunikacja pisemna: 2 eseje/65 minut 
 3. Rozumowanie w naukach biologicznych i fizycznych: 75 pytań/150 minut

Uwaga: pięć minut z każdego przydzielonego czasu przeznacza się na czytanie pytań. Należy oszacować, że na GAMSAT należy przeznaczyć około ośmiu godzin, ponieważ między sekcją 2 a 3 jest przerwa trwająca jedną godzinę, a faktyczny czas pisania to ponad pięć godzin. 

Części 1 i 3 składają się z pytań wielokrotnego wyboru. Nie ma kary za udzielenie błędnej odpowiedzi, dlatego ważne jest pracowanie szybko i metodycznie. Nie zostawiaj pustych pól.

Część 1. 

Otrzymasz kilka tekstów do przeczytania, a następnie będziesz musiał wybierać spośród różnych opcji w menu rozwijanym. Teksty mogą pochodzić z poezji, beletrystyki, literatury faktu, lub możesz otrzymać rysunki, diagramy i tabele.

Informacje zawarte w tekstach mogą być wykorzystywane do zadawania pytań dotyczących: postawy, tonu i nastroju, wniosków, implikacji oraz tego, co może osłabić argument, lub która opcja najlepiej podsumowuje to, co autor mówi. W przeszłości tematy obejmowały fragmenty teksty historycznych pisarzy politycznych, artykuły na temat wielojęzyczności w UE, analogie geometryczne i fragmenty wiersza.

Część 2. 

Będziesz musiał napisać dwa eseje w odpowiedzi na cytat. Celem tej części testu jest sprawdzenie, jak dobrze komunikujesz pomysły i argumenty, demonstrujesz swoje umiejętności logicznego myślenia, okazujesz empatię i potrafisz budować mocny argument oraz dobrze go zaprezentować. Jeśli chcesz napisać opowiadanie, aby ilustrować swoje punkty, również jest to całkowicie akceptowalne. Istnieją dwie główne tematyki/stymulanty.

Zadanie A skupia się głównie na kwestiach społeczno-kulturowych, a cytaty odnoszą się do tematów takich jak: 

 • Wojna 
 • Wolność 
 • Nauka 
 • Kara 
 • Przestępczość 
 • Bieda 
 • Bogactwo 
 • Technologia 

Zadanie B jest bardziej osobiste, a cytaty odnoszą się do tematów takich jak:

 • Piękno 
 • Przyjaźń 
 • Miłość 
 • Młodość 
 • Cierpienie 
 • Starzenie się 
 • Humor 
 • Konformizm 
 • Oryginalność

Aby dobrze poradzić sobie z esejami, musisz: 

 • Zróżnicować długość używanych zdań 
 • Przedstawiać dowody i analogie 
 • Stosować metafory w odpowiedni sposób 
 • Unikać nadużywania pytań retorycznych 
 • Odwoływać się do rzeczywistych wydarzeń lub osobistych doświadczeń 
 • Integrować swoje pomysły 
 • Upewnić się, że organizujesz swoją pracę w sposób płynny, dobrze ustrukturyzowany i używasz różnorodnego słownictwa 
 • Pamiętać, że oceniany jesteś pod względem myśli i treści, organizacji i ekspresji 
 • Starannie sprawdzić swój gotowy esej.

Chociaż nie ma obowiązkowej liczby słów, powinieneś celować w 500-600 słów. Pozostaw wystarczająco dużo czasu na przeczytanie tego, co napisałeś, i ewentualne poprawienie swojej prozy.

Przykłady cytatów, które możesz napotkać w GAMSAT, to: „Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane”, „Młodość jest marnowana na młodych” lub „Piękno przyciąga uwagę, a osobowość zdobywa serce”.

Nie lekceważ podanego limitu czasu określonego na napisanie pracy.

Wykorzystaj brudnopis, aby naszkicować plan działania, podzielić swoje pomysły na akapity i zacząć pisać – 30 minut szybko minie, a nie chcesz oddawać niekompletnego eseju.

Część 3. 

Ta część wielokrotnego wyboru dotyczy biologii, chemii ogólnej, chemii organicznej i fizyki

Otrzymasz wykresy i diagramy i będziesz musiał wyciągać wnioski na podstawie dostarczonych informacji. Celem tej części GAMSAT jest sprawdzenie, czy znasz podstawy nauk ścisłych i umiesz je stosować w konkretnych obszarach.

Dwadzieścia procent tej sekcji poświęcone jest fizyce, a po 40 procent biologii i chemii. Poziom pytań z fizyki odzwierciedla to, co powinieneś wiedzieć na koniec szkoły średniej, podczas gdy pozostałe dwa przedmioty są porównywalne do pierwszego roku studiów licencjackich.

Warto przejrzeć biologię komórkową i molekularną, genetykę oraz fizjologię i układy ciała (oddechowy, hormonalny itp.) przed sekcją biologii; stechiometrię, budowę atomu, elektrony, reakcje redoks oraz kwasy i zasady dla chemii; oraz ruch i grawitację, równowagę, ciecze i ciała stałe, elektryczność oraz strukturę atomową i jądrową dla sekcji fizyki.

Aby zapoznać się z rodzajami pytań, z którymi będziesz się mierzyć, warto przejrzeć próbne pytania i arkusze, które są powszechnie dostępne w internecie. Pamiętaj, że pytania z fizyki są ustanowione na niższym poziomie niż pytania z biologii i chemii. W niektórych pytaniach będziesz musiał korzystać ze swoich umiejętności matematycznych, dlatego warto przejrzeć statystykę, prawdopodobieństwo i algebrę, zwłaszcza jeśli czujesz się niepewnie w tych obszarach.

Ocenianie i wyniki

Wynik GAMSAT różni się w zależności od grupy kandydatów, ale obliczenia wskazują, że średnia ocena dla każdej sekcji wynosi 59, więc aby osiągnąć dobry wynik, powinieneś dążyć do 70

GAMSAT łączy oceny z każdej sekcji i przekształca je, korzystając z teorii oceniania odpowiedzi, w ranking percentylowy.

Wyniki zwykle pojawiają się dwa miesiące po odbyciu testów i są ważne przez cztery lata – wcześniej były to dwa lata.

GAMSAT - Jak złożyć aplikację o przystąpienie do egzaminu GAMSAT

Zarejestruj się online poprzez konto na stronie internetowej ACER.

Wybierz datę i ośrodek egzaminacyjny.

Dwa do trzech tygodni przed egzaminem GAMSAT otrzymasz bilet wstępu poprzez swoje konto. Musisz go wydrukować, ponieważ nie możesz przedstawić zrzutu ekranu z e-maila podczas.

Terminy rejestracji zależą od daty, w której przystępujesz do egzaminu GAMSAT.

Jeśli chcesz przystąpić do marcowego testu, musisz zarejestrować się od listopada do końca stycznia. Jeśli chcesz przystąpić do wrześniowego testu, możesz zarejestrować się od maja do połowy lipca.

Koszty: 518 dolarów australijskich (około 332 euro)

Dodatkowe 205 dolarów australijskich, jeśli rejestrujesz się spoza terenu Australii (129 euro).

Opłaty za opóźnioną rejestrację: jeśli zarejestrujesz się po zakończeniu terminu rejestracji w styczniu, ale przed 10 lutego, zapłacisz dodatkowe 105 dolarów australijskich (67 euro); ta sama opłata dotyczy rejestracji na wrześniowy test po połowie lipca, ale do 21 lipca.

GAMSAT - Dzień egzaminu GAMSAT – czego się spodziewać

  • Przynieś ze sobą bilet wstępu i dowód tożsamości.
  • Dostaniesz dwa brudnopisy na każdą sekcję egzaminu. Musisz je oddać nadzorcy egzaminu po jego zakończeniu. Jeśli wolisz tablicę, musi mieć rozmiar 25×30 cm, być dokładnie wytarta i wcześniej pokazana nadzorcy. Możesz zabrać ze sobą marker do tablicy.
  • Możesz zabrać ze sobą butelkę wody, bez etykiety.
  • Jedyny zegarek, który możesz zabrać, to zegarek analogowy.
  • Osoby nie będące native speakerami mogą zabrać ze sobą słownik dwujęzyczny, który zostanie sprawdzony przed egzaminem.
  • Przynieś ze sobą miękkie ołówki HB, gumkę i temperówkę. Pamiętaj, że kolorowe ołówki, zakreślacze, długopisy, etui na ołówki i notatnikizabronione.
  • Nie ma gwarancji, że w pobliżu centrum egzaminacyjnego będzie dostępny sklep lub restauracja, więc upewnij się, że zabierasz ze sobą coś do jedzenia.
  • Do centrum egzaminacyjnego nie możesz wnieść telefonu komórkowego ani smartwatcha.
  • Nie możesz używać kalkulatora podczas GAMSAT.

  Nie ma ograniczenia co do liczby podejść do GAMSAT.

GAMSAT - Jak przygotować się do testu GAMSAT

 • Czytaj uważnie, pamiętając o różnorodności tematów.Poszukaj i ćwicz testy na czas, które są dostępne online. Podejmij kilka prób napisania dwóch esejów w 60 minut.Kup egzaminy od ACER, które zostały wykorzystane w przeszłości  i przećwicz je w taki sposób, abyś zaznajomił się  z rodzajem pytań oraz limitem czasowym. Dokształć się w obszarach w których czujesz się mniej pewnie. Nie panikuj.Zacznij planować harmonogram powtórzenia materiału i trzymaj się go. Osoby, które mają za sobą egzamin radzą, że powinieneś przeznaczyć 3 godziny dziennie przez trzy do sześciu miesięcy na przygotowanie do GAMSAT.Podsumowanie

  GAMSAT otwiera drzwi do programów studiów magisterskich na kierunkach medycznych i do zawodów medycznych. Jest to cenny i ważny krok na Twojej ścieżce kariery. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z doświadczonymi konsultantami Elab, którzy udzielą Ci potrzebnych informacji. 

  Powodzenia! 

Krok1
 • Wprowadzenie
 • Diagnostyka
 • Mapowanie profilu aplikanta
Krok2
 • Research
 • Raport uczelni
 • Ostateczny wybór kierunków
Krok3
 • Plan procesu aplikacji
 • Program mentorski
 • Przygotowanie do egzaminów i rozmów wstępnych
Krok4
 • Skompletowanie dokumentów
 • Założenie kont na portalach aplikacyjnych
 • Złożenie aplikacji
Krok5
 • Akceptacja ofert
 • Procedury przedwyjazdowe
 • Kwestie finansowe
Ciesz sięswoimi studiami za granicą!
Wyślij nam pocztówkę!

Skontaktuj się z Elab

Zostaw kontakt do siebie a Konsultant Edukacyjny Elab skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h aby przekuć Twoje aspiracje akademickie w rzeczywistość.