Test ACT - czym jest i dlaczego muszę go zdać?

Test ACT został po raz pierwszy przeprowadzony w 1959 roku. Jest akronimem od American College Testing. Jeśli chcesz ubiegać się o przyjęcie na amerykański uniwersytet, będziesz musiał zdać SAT lub ACT. To dwa standardowe testy wymagane do przyjęcia na większość szkół wyższych i uniwersytetów w USA. Ogólnie rzecz biorąc, różnice między tymi testami są minimalne.

Oba są akceptowane przez komisje rekrutacyjne. Oczywiście warto sprawdzić, czy któryś jest określony w programie nauczania wybranej uczelni. Ich systemy punktacji są zupełnie inne. Ponadto test ACT obejmuje artykuł naukowy który może okazać się przydatny jeśli planujesz wziąć udział w kursach z zakresu STEM. 

Test ACT - Na czym polega test ACT?

Test ACT składa się z czterech sekcji, które wliczają się do wyniku oraz jednego dodatkowego, który przeprowadzany jest w celu wypróbowania nowych rodzajów pytań.

Dodatkowo, test zawiera opcjonalną pracę pisemną, która nie wpływa na ogólny wynik, ale może zastąpić esej wymagany przez niektóre uniwersytety.

Praca pisemna polega na zaplanowaniu i napisaniu krótkiego eseju. Na tę sekcję możesz poświęcić 40 minut. Poniższa tabela ilustruje, jak skonstruowany jest test ACT.

Część egzaminu Liczba pytań Czas na rozwiązywanie zadań
English 75 45 minut
Mathematics 60 60 minut
Reading 40 35 minut
Science 40 35 minut

Przerwy są dozwolone. 

Wszystkie pytania są wielokrotnego wyboru.

Każda sekcja jest punktowana w przedziale od 1 do 36, a Twój wynik ACT to zaokrąglona średnia ze wszystkich czterech sekcji.

Najwyższy możliwy wynik to zatem 36.

Opcjonalnie praca pisemna jest oceniana na 2-12 i jak wspomniano wcześniej, nie ma wpływu na ogólny wynik ACT.

Test ACT -English

Egzamin ACT English ocenia wiedzę z zakresu: znajomości języka, retoryki i struktury zdania.

W tej części testu ACT otrzymasz pięć fragmentów o rosnącym stopniu trudności, z podkreślonymi sekcjami, słowami lub zdaniami, które będziesz musiał poprawić.

Błędy mogą polegać na nieprawidłowej  interpunkcji, niekompletnych, fragmentarycznych zdaniach, błędach ortograficznych, braku  podmiotu i orzeczenia, niewłaściwych spójnikach itp.

W tej części testu ACT szybkość jest bardzo ważna, ponieważ na jedno pytanie masz 36 sekund, przeczytanie treści zadania może Ci zająć 15 sekund.

Wielu ekspertów uważa, że konieczne jest przeczytanie fragmentów zanim zaczniesz odpowiadać na pytania; inni nie zgadzają się z tym i twierdzą, że najważniejsze jest skupienie się na pytaniu i czytanie tylko tego, co z nim związane, aby znaleźć odpowiedź.

Pamiętaj również, że w pytaniu będą podane numery wierszy i akapitów, więc wykorzystaj te informacje, aby przyspieszyć tempo i pozostać skupionym.

Test ACT -Mathematics

W tej sekcji masz do wyboru pięć odpowiedzi, a nie cztery.

60 pytań tej część ACT podzielonych jest na sześć różnych kategorii:

Algebra
 • 14 pytań z zakresu pre-algebry: terminologia matematyczna, podstawowa teoria liczb oraz ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne,
 • 10 pytań z zakresu algebry elementarnej:

– nierówności
– równania liniowe
– proporcje, procenty
– średnie

 • 9 pytań z algebry średniej:

-rachunek różniczkowy
-pierwiastki
-układy równań

-równania kwadratowe

Geometria
 • 14 pytań z zakresu geometrii płaszczyzny:
  –  kąty
  – długości
  – trójkąty
  – czworokąty
  –okręgi

– obwód   

 – powierzchnia

  – objętość

 • 9 pytań dotyczących geometrii współrzędnych:
  –nachylenie

 – odległość

 – punkt środkowy

 – równoległe 

– prostopadłe linie,
– punkty przecięcia 

 – wykresy

Trygonometria
 • 4 pytania:
  – podstawowy sinus,
  – cosinus,
  – funkcje styczne, tożsamości trygonometryczne,
  – wykresy

Można używać tylko zatwierdzonego kalkulatora (sprawdź na stronie ACT).  W tej sekcji również należy pamiętać o czasie, ponieważ udzielenie odpowiedzi na 60 pytań w ciągu 60 minut nie jest prostym wyczynem. W ACT nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi, więc jeśli widzisz, że sekundy uciekają, może warto wypełnić test na zasadzie zgadywania!

Test ACT -Reading

Test ACT Reading Paper składa się z czterech części, z których trzy zawierają długie fragmenty tekstu, a dwie ostatnie – krótsze teksty.

Poziom trudności tekstów jest oparty na prozie, z którą będziesz miał do czynienia na pierwszym roku studiów.

Celem zadania jest sprawdzenie umiejętności rozumienia głównych idei i szczegółów, rozpoznawania struktury oraz łączenia idei z wiedzą.

Pytania będą dotyczyły:

 • określania znaczenia, które w tekście jest podane lub tylko domyślne
 • wykorzystywania osobistych zdolności rozumowania do znajdowania głównych idei, drobnych szczegółów
 • porównywania i zestawiania
 • interpretacji przyczyny i skutku
 • znajdowania znaczenia wyrażenia lub słowa w kontekście
 • uogólniania na podstawie konkretów
 • oceny tego, co myśli lub czuje piszący
Uważaj na trzy potencjalne pułapki, które mogą doprowadzić Cię do wybrania złej odpowiedzi:
 • wyolbrzymienie – sygnalizowane przez użycie słów takich jak „nigdy”, „zawsze”, „najlepiej” czy „najgorzej”
 • sprzeczności – gdy odpowiedź jest przeciwieństwem tego, co jest napisane w tekście, ale słowa są podobne
 • zniekształcenie – znajome słowa, ale użyte w sposób, który nadaje im zupełnie inne znaczenie

Test ACT -Science

W teście ACT Test Science Paper będziesz musiał odpowiedzieć na 40 pytań opartych na siedmiu fragmentach, z których każdy będzie miał 5-7 pytań.

Teksty te zostaną podzielone na:
 • Reprezentacja danych – gdzie czytasz wykresy i wyjaśniasz tabele i wykresy rozproszone
 • Streszczenia badań – gdzie wyjaśniasz metodologię i wyniki eksperymentów
 • Sprzeczne punkty widzenia i argumenty – porównuj, kontrastuj i analizuj różne opinie

 

W części Testu ACT poświęconej naukom ścisłym, treści obejmują:

 • biologię
 • chemię
 • fizykę
 • nauki o planecie i przestrzeni kosmicznej, takie jak geologia, astronomia i meteorologia

Nie musisz posiadać zaawansowanej wiedzy z tych przedmiotów. Wystarczy ogólna wiedza naukowa, ponieważ ta część ocenia Twoje umiejętności z przedmiotów ścisłych, a nie to, czego się nauczyłeś lub zapamiętałeś.


Podsumowując, sekcja naukowa testu ACT ocenia Twoje umiejętności z przedmiotów ścisłych, a nie wiedzę o faktach naukowych.

Pracuj szybko i sprawnie, ponieważ tutaj, podobnie jak w całym teście ACT, masz mniej niż minutę na przyswojenie polecenia i udzielenie odpowiedzi na pytanie.

Test ACT - Dodatkowy esej w teście ACT

Podczas testu ACT na napisanie eseju będziesz miał 40 minut. Polecenie będzie dotyczyło kwestii społecznej, otrzymasz trzy przeciwstawne punkty widzenia do przedyskutowania i wykorzystania jako podstawę do wyrażenia własnej opinii.

Twoja praca będzie oceniana przez dwóch lub trzech egzaminatorów, zgodnie z:
 • wyrażonymi pomysłami i ich analizą
 • rozwinięciem Twojego tekstu
 • układem tekstu
 • użytym słownictwem

Chociaż teoretycznie możesz otrzymać miejsce na amerykańskiej uczelni jednak, jeśli uzyskasz wynik poniżej 21, dobrze byłoby ponownie przystąpić do testu i spróbować poprawić swój wynik.

Test ACT - Rejestracja i przystąpienie do testu

Rejestracja na test
 • Zarejestruj się na ACT online TUTAJ
 • Otwórz konto MyACT i wybierz miejsce, w którym chcesz przystąpić do testu
 • Musisz to zrobić co najmniej pięć tygodni przed preferowaną datą
 • Opłać egzamin
 • Po zakończeniu tego kroku możesz pobrać bilet wstępu

Będziesz mógł wygenerować wynik ACT ze swojego konta po opublikowaniu wyników.

W dniu egzaminu

Należy zabrać ze sobą bilet na egzamin oraz ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, w twardej plastikowej oprawie – papierowy dokument tożsamości lub elektroniczny dokument tożsamości nie będzie akceptowany.

Nie możesz wybrać miejsca, zostanie Ci ono przydzielone.

Upewnij się, że zostawiłeś wszystkie swoje urządzenia elektroniczne w domu. Nie wolno Ci korzystać z żadnych urządzeń z dostępem do Internetu, nawet w czasie przerwy.

Przynieś coś do jedzenia i picia. W czasie przerwy nie będziesz miał czasu na zakup jedzenia lub napojów.

Należy mieć ze sobą dwa ołówki nr 2 z gumką oraz autoryzowany kalkulator, który będzie sprawdzany przez osobę z komisji. Jeśli Twój zegarek ma alarm, upewnij się, że go wyłączyłeś. Zegarek nie może pozostawać na nadgarstku, musi być położony na biurku cyferblatem do góry.

Przedmioty zabronione:

 • Zakreślacze
 • Kredki kolorowe
 • Kolorowe długopisy
 • Notatki
 • Słowniki
 • Podręczniki
 • Tytoń
 • Korektor
 • Ołówek automatyczny
 • Pióro automatyczne
 • Opaski fitness
 • Sprzęt elektroniczny

Test ACT - Który egzamin jest lepszy – SAT czy ACT??

Na ten temat toczy się wiele dyskusji, a eksperci nie są zgodni się co do poziomu trudności obu egzaminów. Jasne jest jednak to, że ACT zawiera dwie sekcje ilościowe – Mathematics i Science – oraz dwie sekcje werbalne.

Natomiast SAT ma tylko jedną sekcję niewerbalną – Science, więc jeśli masz nieco niższy, lub mniej zaawansowany, poziom języka angielskiego, można odebrać SAT jako bardziej wymagający niż ACT.

Istotnym czynnikiem jest również dostępność centrów egzaminacyjnych. Studenci zagraniczni mogą zdawać SAT w ponad tysiącu ośrodków, podczas gdy ACT jest oferowany przez około 400.

Sprawdź to, zanim podejmiesz decyzję.

Test ACT - Chciałbym studiować na uniwersytecie w USA, co mam robić dalej?

Elab posiada zespół zaangażowanych i pełnych zapału konsultantów, którzy specjalizują się w aplikacjach na uniwersytety w Stanach Zjednoczonych.

Zadzwoń lub wyślij do nas e-mail, aby porozmawiać o Twoich możliwościach, otrzymać cenne informacje i wskazówki oraz pomoc w przygotowaniu doskonałej aplikacji na studia w USA.

Krok1
 • Wprowadzenie
 • Diagnostyka
 • Mapowanie profilu aplikanta
Krok2
 • Research
 • Raport uczelni
 • Ostateczny wybór kierunków
Krok3
 • Plan procesu aplikacji
 • Program mentorski
 • Przygotowanie do egzaminów i rozmów wstępnych
Krok4
 • Skompletowanie dokumentów
 • Założenie kont na portalach aplikacyjnych
 • Złożenie aplikacji
Krok5
 • Akceptacja ofert
 • Procedury przedwyjazdowe
 • Kwestie finansowe
Ciesz sięswoimi studiami za granicą!
Wyślij nam pocztówkę!

Skontaktuj się z Elab

Zostaw kontakt do siebie a Konsultant Edukacyjny Elab skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h aby przekuć Twoje aspiracje akademickie w rzeczywistość.