Egzamin UCAT - Egzamin UCAT

Egzamin UCAT (University Clinical Aptitude Test) został po raz pierwszy przeprowadzony w 2006 roku i jest dwugodzinnym testem online, używanym przez uczelnie medyczne i stomatologiczne w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Pozwala on uczelniom na określenie poziomu wiedzy i umiejętności kandydatów na studia medyczne i stomatologiczne. Do 2024 niektóre brytyjskie uczelnie medyczne korzystały również z egzaminu BMAT. W 2024 r. BMAT został zniesiony, a UCAT jest obecnie jedynym testem przeprowadzanym w Wielkiej Brytanii dla kandydatów na studia medyczne.

Jak wygląda UCAT? 

Test składa się z pięciu sekcji: 

 • Verbal Reasoning 
 • Decision-making 
 • Quantitative reasoning
 • Abstract Reasoning
 • Situational Judgement.

Podczas egzaminu IMAT możesz korzystać z białej tablicy i markera, które potrzebne są do przeprowadzania obliczeń w sekcjach Decision-Making i Quantitative Reasoning. Ponadto, w każdej sekcji będziesz mieć minutę na przeczytanie tekstów.

Sekcja Liczba pytań Przydzielony czas Liczba pytań na sekundę
Verbal Reasoning 44 22 28
Decision-Making 29 32 66
Quantitative Reasoning 36 25 40
Abstract Reasoning 55 14 14
Situational Judgement 69 27 23

Pytania są jednokrotnego wyboru, a czas jest ograniczony, dlatego aby odpowiedzieć na każde z pytań musisz pracować szybko i wydajne.

Egzamin UCAT - Verbal Reasoning

Celem tej sekcji jest sprawdzenie zrozumienia i zdolności do wyciągania wniosków na podstawie przeczytanego tekstu.

Otrzymasz około 11 fragmentów tekstu, z których każdy ma 200-300 słów. Do każdego fragmentu odnoszą się cztery pytania, co oznacza, że ​​masz mniej niż 30 sekund na przejrzenie tekstu i udzielenie odpowiedzi na jeden z dwóch rodzajów pytań:

 • Prawda/Fałsz/Trudno powiedzieć (16 pytań) 
 • Pytania tekstowe z prośbą o wypełnienie niekompletnych stwierdzeń (28 pytań)

Corocznie kandydaci na studia uzyskują z tej sekcji najniższe wyniki. Uważa się, że wynika to z ograniczenia czasowego i tendencji kandydatów do koncentrowania się na tekście bardziej niż na pytaniach. 

Egzamin UCAT - Decision-Making

W tej części egzaminu UCAT możesz zostać poproszony o wyciągnięcie wniosków z przedstawionych argumentów lub analiz statystycznych. Podczas tej sekcji mogą pojawić się wykresy, teksty, tabele lub diagramy.

W sekcji Decision-Making jest sześć rodzajów pytań. Otrzymasz niepełne lub ogólne dane i będziesz poproszony o ich analizę i rozpoznanie wzorców. Jedno pytanie składa się z czterech odpowiedzi Tak/Nie, a Twoim zadaniem będzie podjęcie poprawnej decyzji. 

Sześć kategorii pytań w sekcji Decision-Making :

 • Sylogizmy (4-5 pytań), w których trzeba wyprowadzić wnioski na podstawie dwóch przesłanek 
 • Zagadki logiczne (4-5 pytań), w których zostanie Ci pokazana sekwencja do uzupełnienia, dopasowanie przedmiotów lub zrozumienie zależności wynikającej z dostarczonego opisu
 • Najsilniejszy argument (4-5 pytań), ocena poziomu argumentacji.
 • Wnioskowanie (4-5 pytań) – otrzymasz informacje tekstowe lub wizualne, takie jak wykresy i tabele, których będziesz musiał użyć do wyciągnięcia wniosków
 • Diagramy Venna (6-7 pytań), należy wybrać lub zinterpretować zależności pomiędzy zbiorami. 
 • Rachunek prawdopodobieństwa (4-5 pytań) –będziesz musiał wybrać odpowiedź, badając .

Egzamin UCAT - Quantitative Reasoning

Ta sekcja testuje zdolność do rozwiązywania problemów numerycznych i zakłada, że masz dobrą wiedzę na temat wskaźników, wartości procentowych, średnich, pól i obwodów figur itd. Otrzymasz podstawowy kalkulator na ekranie. Przygotuj się na wiele tabel, wykresów i grafów.hi

Egzamin UCAT - Abstract Reasoning

Ta sekcja testu UCAT koncentruje się na umiejętnościach myślenia rozbieżnego i zbieżnego, które pozwolą Ci wywnioskować relacje pomiędzy otrzymanym materiałem, np. zestawem kształtów lub między tekstami. Zostaniesz poproszony o wybranie odpowiednich kształtów geometrycznych, które uzupełnią sekwencję. Na przykład zobaczysz dwa zestawy kształtów — A i B — i zostaniesz zapytany, czy figura pasują kształtem do któregoś z zestawów. Pytania będą zawierały testowaną regułę, a Ty zostaniesz poproszony o jej znalezienie. Co więcej, możesz również natknąć się na pytanie z analogią, takie jak „A ma się do B, jak X do …?”

Egzamin UCAT - Situational Judgement

W tej części egzaminu UCAT skupisz się na etyce medycznej, kwestiach moralnych i dylematach. W tej części sprawdzisz, jak zachowałbyś się w wielu scenariuszach społecznych i etycznych.

Posiada ona 27 lub 28 pytań, w których będziesz musiał uszeregować wybory na skali od nieistotnych do istotnych. Kolejne 40 lub 41 pytań dotyczy uszeregowania wyborów na skali od odpowiednich do nieodpowiednich. Ustalenie tych list dokonuje się metodą “przeciągnij i upuść”. 

Niniejsza sekcja obejmuje szereg scenariuszy dotyczących:

 

 • opieki nad pacjentem oraz tego, czy specjaliści dobrze wykonują swoją pracę 
 • minimalizacji ryzyka, czyli jak radzić sobie z błędami i problemami
 • profesjonalizmu, w tym takich kwestii jak poufność, czy wprowadzania w błąd 
 • pracy zespołowej, konfliktów i współpracy
 • nieodpowiednich zachowań, takich jak zastraszanie
 • empatii – jak przekazywać złe wieści lub radzić sobie ze zmartwieniami pacjentów itp.

Niezbędne jest, aby pamiętać, że nie jesteś proszony bezpośrednio o Twoją własną opinię, ale o decyzję, jak profesjonalista powinien zareagować w konkretnej sytuacji. 

Egzamin UCAT - Jak oceniany jest test UCAT?

W pierwszych czterech sekcjach możesz zdobyć od 300 do 900 punktów. Są one następnie uśrednione, aby uzyskać końcowy wynik. Ostatnia sekcja jest punktowana od Band 1 (wysoki) do Band 4 (niski). 

Oceniając po opublikowanych w ostatnich latach wynikach, aby dostać się do najbardziej prestiżowych uczelni musisz uzyskać około 680 punktów z każdej sekcji, mimo tego że średnia w roku 2023 roku wyniosła 629 punktów. Oczywiście każda uczelnia ma swój własny próg punktowy.

Możesz zdawać UCAT tylko raz w roku, a Twój wynik jest ważny przez 12 miesięcy. 

Egzamin UCAT - Jak zarejestrować się na egzamin UCAT?

UCAT jest przeprowadzany przez centra testowe Pearson VUE, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą. Musisz zarejestrować się na test osobiście (Twoja szkoła nie może zrobić tego za Ciebie) od końca lipca do końca września.

 • Przejdź do TEJ STRONY.
 • Otwórz konto, upewniając się, że dane zgadzają się z zawartymi w Twoim dowodzie osobistym. 
 • Wypełnij kwestionariusz.
 • Ustaw nazwę użytkownika i hasło w celu aktywowania konta.
 • Otrzymasz potwierdzenie rejestracji i numer kandydata. Gdy rejestracja zostanie otwarta pod koniec czerwca wybierz datę, aby podejść do UCAT.
 • Będziesz musiał zapłacić opłatę w wysokości około £70, jeśli jesteś w Wielkiej Brytanii i £115, jeśli jesteś spoza Wielkiej Brytanii.
 • Pamiętaj, że nie ma możliwości zarejestrować się drogą mailową.

Egzamin UCAT - Co trzeba zrobić w dniu egzaminu UCAT?

W dniu testu UCAT przyjedź na miejsce 15 minut wcześniej i przynieś ze sobą dowód osobisty oraz e-mail potwierdzający rejestrację.

Wszystkie rzeczy osobiste będziesz musiał umieścić w wyznaczonych do tego szafkach.

Zostaniesz skontrolowany przez personel ośrodka egzaminacyjnego, który sprawdzi Twoje ramiona, ubrania i ręce.

Egzamin UCAT - Potrzebuję pomocy w przygotowaniu się do UCAT, co mam zrobić?

Możesz skontaktować się z Elab przez e-mail lub dzwoniąc do nas.

Nasz program tutorski pozwala na kontakt z obecnymi studentami Elab studiującymi medycynę lub stomatologię za granicą, dzięki czemu możesz uzyskać wgląd w poszczególne sekcje egzaminu UCAT, a także techniki i harmonogram przygotowań, które pozwolą Ci zmaksymalizować swój wynik i wyróżnić się na teście.

Krok1
 • Wprowadzenie
 • Diagnostyka
 • Mapowanie profilu aplikanta
Krok2
 • Research
 • Raport uczelni
 • Ostateczny wybór kierunków
Krok3
 • Plan procesu aplikacji
 • Program mentorski
 • Przygotowanie do egzaminów i rozmów wstępnych
Krok4
 • Skompletowanie dokumentów
 • Założenie kont na portalach aplikacyjnych
 • Złożenie aplikacji
Krok5
 • Akceptacja ofert
 • Procedury przedwyjazdowe
 • Kwestie finansowe
Ciesz sięswoimi studiami za granicą!
Wyślij nam pocztówkę!

Skontaktuj się z Elab

Zostaw kontakt do siebie a Konsultant Edukacyjny Elab skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h aby przekuć Twoje aspiracje akademickie w rzeczywistość.